Oyun Kuralları | Game Rules

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Kaplan

Administrator
Yönetici
Mesajlar
8
Katılım
16 Ocak 2021
Tepkime puanı
0
Puanları
1
1. Hesaplar

Bir hesabın sahibi oyun hesabında kayıtlı e-posta adresinin sahibidir.

Bir hesap, birden fazla kişi tarafından oynanabilir., bu durum ortak hesap olarak isimlendirilir.

Ortak hesaba sahip kişilerin oyunda başka hesapları bulunamaz., oynadıkları hesap dışında başka bir hesaba giremez.

Oyunda hesabı olan kişiler, başka bir hesaba ortak olamaz.

Aynı anda bir hesaba iki ortak giriş yapamaz.

2. Multi Hesaplar
Her oyuncu bir evrende sadece bir hesapla oynayabilir. İki veya daha fazla hesap; arada sırada, genellikle veya sürekli olarak aynı internet ağı (okullar, üniversiteler, internet kafeler.) üzerinden oynanıyorsa ilgili evrenin oyun operatörlerine bildirilmesi gerekmektedir. Aynı IP'den bağlanan hesaplar arasında filo hareketleri yapılamaz ve ayrıca bu hesaplar arasında diğer benzerliklere de izin verilmez. Oyun operatörleri ile DESTEK SİSTEMİ aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
3. Hesap Bakıcılığı
Bir hesabın başka bir oyuncu tarafından bakılmasını kapsar. Bunun için, oyun operatörüne hesap bakıcılığının başlayacağı zamandan önce Destek sistemi üzerinden bildirimde bulunulmalıdır.
Bir hesap en fazla 1 gün (24 saat) bakıcıya bırakılabilir. 24 saatten önce hesabın gerçek sahibinin oyuna girmesi durumunda bakıcılık periyodu sonlanmış olur.
Bakıcıda bulunan hesaplarda hiçbir filo hareketi yapılamaz. Ancak bakıcılık yapılan hesaba yağma veya filolarını yok etmek amaçlı saldırılar olması durumunda filoları korumak amacıyla bakıcılık yapılan hesaba ait bir gezegene veya aya konuşlandırma ve maden nakliyesi hareketlerine izin verilir. Bakıcı kaynakları (madenleri) sadece araştırma ve bina kademelerine harcayabilir. Kaynakları filo ve savunma birimi üretiminde kullanamaz. (Ay yoketme saldırıları hariç)
Bir hesaba bakıcılık yaptırmak için son 7 günde bu hesaba yapılmış başka bir bakıcılık olmamalıdır.
4. Saldırı ve Casusluk Kuralları
Bir oyuncunun her bir gezegen ve ayına ayrı ayrı sayılmak üzere 24 saatlik zaman dilimlerinde 6 dan fazla saldırı yapılamaz. Saldırılar toplamda 30 (otuz) saldırıyı geçemez. (Ay yoketme saldırıları dahil)
Saldırı gerçekleşmemiş yada kaybedilmiş ise saldırı limitinden sayılmaz. İttifak içi veya arkadaş listesindeki oyuncularla yapılan ay denemelerinde (Max. 10.000 Hafif Avcı) saldırı limiti yoktur.
Casus sondası saldırısı için en fazla 10 adet casus sondası kullanılabilir daha fazlasına sistem izin vermeyecektir.
Oyuncunun herhangi bir gezegenine saldırı veya yoketme görevi varsa eğer son 15sn kala galaksiden yağma filosu gönderemez
30 saniye içerisinde en falza 6 adet casusuluk görevi gönderilebilir.
4.1 Gelişmeyi engelleyici saldırılar
Aynı oyuncuya , ittifakça veya diğer oyuncularla koordineli bir şekilde 3 gün peş peşe saldırılamaz , bu tür saldırılar art niyetli ve gelişmeyi engelleyici saldırılar olarak kabul edilir. (Ay yoketme saldırıları bu kural içerisinde sayılmaz)
Oyuncunun tatil moduna geçmesini veya gezegen ışınlamasını engellemek amaçlı düzenlenen ve 3 saatten daha uzun süreli saldırı hareketi yasaktır.
Oyuncuların gezegen sıçramalarını, filo hareketlerini engelleyici (saldırı anında son 10 sn içerisinde yapılan seri casusluk yada sonda saldırıları gibi) hareketler yasaktır.
5. Takviye
Bir hesabın kendisinden daha düşük puanlı bir hesaptan haksız kaynak elde etmesine izin verilmez.
Takviye sadece bu örnekle sınırlı olmayıp düşük puanlı hesaplardan daha yüksek puanlı hesaplara karşılıksız kaynak gönderilmesinin yanı sıra filolarının daha yüksek puanlı hesaplara saldırtılarak harabe yoluyla kar sağlanmasını da kapsar.
Bir ticaret 48 saat içinde tamamlanmış olmalıdır. Tüm istisna durumlarda (ISS harabe paylaşımı, prim ödemeleri ve GD desteği gibi nedenlerden dolayı nakliyeler) DESTEK SİSTEMİ üzerinden oyun operatörlerine bilgi verilmelidir.

6. Bug (Program hatası) ve Yardımcı Program Kullanımı
Bir program hatasının bir kişi yararına kullanılması veya kasıtlı olarak kullanılmak üzere bildirilmemesi kesinlikle yasaktır. Herhangi bir arayüz veya programın oyuncu ile oyunu (sunucu) arasında kullanılması yasaktır.
Bir grup oyuncuya avantaj sağlamak amacıyla otomatik bilgi üreten kötü niyetli programlar kullanımı da aynı şekilde yasaktır.
7. Gerçek Hayata Yönelik Tehditler
Diğer oyunculara, takım üyelerine, Global Ogame temsilcilerine veya oyunun bir servisi ile ilgili herhangi birine, yerlerinin tespit edileceğinin iması veya ifade edilmesi; zarar verileceğinin iması veya ifade edilmesi gibi gerçek hayata yönelik her türlü tehdit yasaktır.
8. Hakaret ve Reklam İçerikli Mesajlar
Hakaret, tehdit, aşağılama vb. içerikli mesajlara kesinlikle izin verilmez. Söz konusu durum sadece mesaj ve savaş yorumu ile kısıtlı olmayıp gezegen ve ay adlarının değiştirilmesi yoluyla iletilen mesajları da kapsamaktadır.
Reklam içerikli mesajlar göndermek, savaş yorumu yazmak, gezegen veya ay isimleri kullanmak yasaktır..
9. Dil
Oyun yayınlayıcıları oyunun sunulduğu ülkenin ana dilini (Türkçe) veya İngilizce konuşamayan (Oyun, forum ve sosyal medya ve whatsapp kanallarında) oyuncuları dışlama hakkını saklı tutar.
10. Kural İhlalleri
Her türlü kural ihlalleri hesabın uyarılmasından kalıcı olarak kapatılmasına kadar değişebilen sürelerle cezalandırılacaktır. Cezanın türüne ve süresine oyun operatörleri karar verir ve cezalarla ilgili iletişim kurulacak kişiler sadece oyun operatörleridir.
11. Genel Kullanım Şartları
Genel Kullanım Şartları bu kurallarla bir bütündür ve birbirini destekleyicidir.
12. Uzun Süreli Tatilde Olan, İnaktif ve Tarla Hesaplar
7 gün boyunca aktif olmamış hesaplar inaktif hesaplar olarak kabul edilir. 28 gün girilmemiş ve (Ii) moda düşmüş olan inaktif hesaplar oyun operatörlerince kapatılabilir veya silinebilir.
Tarla hesap olduğuna kanaat getirilen hesaplar oyun operatörlerince kapatılabilir veya silinebilir.

12.1 Tatildeki Hesaplar
Tatile alınan hesaplar minimum 48 saat sonra tatılden cıkartılabilir. 48 saat öncesinde tatilden çıkartılmak istenen hesaplar ancak KM ile tatilden çıkarılabilir. Hesap tatilden çıkarıldıktan minimum 24 saat sonra tekrar tatile moduna alınabilir
21 günden daha uzun süredir tatil modunda olan hesaplar oyun operatörlerince tatilden çıkartılabilir, kapatılabilir veya silinebilir. Oyuna girip çıkmanız bu süreye etki etmez.
İnaktif hesaplar, tatil modundan çıkarılmadan önce mail veya diğer iletişim kanallarından bilgilendirilmeyecektir.

13. Kural Değişikliği
Oyun Operatörleri kuralları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Kural değişikliği en az 24 saat önceden duyurulur. Değişen kural değiştirildiği tarihten itibaren geçerli olup söz konusu kuralın, kural değişikliğinden önce olan ihlalleri cezai işlem gerektirmez.
14. Karanlık Madde Temini
Karanlık madde temini için yapacağınız ödemeler proje devamlılığını teşvik amaçlı destek ve yardım olarak kabul edilecektir. Ticari faaliyet adı altında yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.(ödeme açıklamasına bir şey yazmayınız!)
Yanlışlıkla yapılan ödemeler, Karanlık madde harcanmadan 24 saat içerisinde oyunun destek bölümünden bildirilmelidir.

Evrenler arası KM aktarımı mümkündür bu kural iki evren arasındaki km oranına göre belirlenip aktarım sağlanır.
 

Kaplan

Administrator
Yönetici
Mesajlar
8
Katılım
16 Ocak 2021
Tepkime puanı
0
Puanları
1
1. Accounts

The owner of an account is the owner of the email address registered in the game account.

An account can be played by more than one person, this is called a common account.

People with shared accounts cannot have other accounts in the game, they cannot enter any other account other than the account they are playing.

People who have an account in the game cannot share another account.

It cannot make two joint entries into an account at the same time.

2. Multi Accounts
Each player can only play with one account per universe. Two or more accounts; If it is played occasionally, usually or continuously over the same internet network (schools, universities, internet cafes, etc.), the relevant phase should be reported to the game operators. Fleet movements cannot be made between accounts connected from the same IP and also other similarities between these accounts are not allowed. You can communicate with game operators via SUPPORT SYSTEM.
3. Account Care
This involves viewing an account by another player. For this, the game operator must be notified through the Support system prior to the start of account maintenance.
An account can be left to the caregiver for a maximum of 1 day (24 hours). If the real owner of the account enters the game before 24 hours, the keeper period ends.
No fleet movements can be made on accounts in the maintainer. However, in the event of attacks to loot the keeper account or destroy their fleets, deployment to a planet or moon belonging to the keeper account is permitted to protect the fleets. Caregiver can spend resources (mines) only on research and building ranks. It cannot use resources in fleet and defense unit production. (Except for moon destruction attacks)
In order to keeper an account, there should not be any keeper done to this account in the last 7 days.
4. Attack and Espionage Rules
A player's planet and moon cannot be attacked more than 6 times in 24 hours, counting separately. The attacks cannot exceed 30 (thirty) attacks in total. (Including moon destruction attacks)
If the attack was not attacked or lost, it is not counted from the attack limit. Moon trials (Max. 10,000 Light Hunters) with players in your alliance or friends list have no attack limit .
A maximum of 10 spy probes can be used for the spy probe attack. The system will not allow any more.
If the player has a mission to attack or destroy any planet, they cannot send a fleet of loot from the galaxy with the last 15 seconds remaining
Up to 6 spy missions can be sent within 30 seconds.
4.1 Progressive attacks
You cannot attack the same player, alliance or in coordination with other players for 3 consecutive days, such attacks are considered malicious and progressive attacks. (Moon destruction attacks are not counted in this rule)
To prevent the player from going into vacation mode or teleporting the planet, and more than 3 hours of attack is prohibited.
Actions that prevent players from planetary leaps, fleet movements (such as serial espionage or probe attacks in the last 10 seconds during the attack) are prohibited.
5.
An account is not allowed to obtain unfair resources from an account with a lower score than itself.
Boosting is not limited to this example, it includes sending unrequited resources from low-rated accounts to higher-rated accounts, as well as making their fleets profit through ruin by attacking higher-rated accounts.
A trade must be completed within 48 hours. In all exceptional cases (shipments due to ISS ruin sharing, premium payments and GD support), game operators should be informed via SUPPORT SYSTEM.

6. Bug (Program error) and Utility Usage
It is strictly forbidden to report a program error to be used for the benefit of a person or to be used intentionally. It is forbidden to use any interface or program between the player and the game (server).
Maliciousness that automatically generates information to gain advantage for a group of players the use of live programs is likewise prohibited.
7. Real-Life Threats
Hints or expresses to other players, team members, Global Ogame representatives or anyone related to a service of the game that they will be located; Any threat to real life, such as implying or expressing harm, is prohibited.
8. Insulting and Advertising Content
Insults, threats, insults, etc. Content messages are absolutely not allowed. The situation in question is not limited to messages and war interpretation, but also includes messages conveyed by changing the names of the planet and moon.
It is forbidden to send advertising messages, write war commentary, use planet or moon names.
9. Language
Game publishers reserve the right to exclude players who do not speak the native language of the country in which the game is hosted (Turkish) or who do not speak English (on the game, forum, social media and whatsapp channels).
10. Rule Violations
Any rule violation will be penalized for periods ranging from the account being warned to being permanently closed. The game operators decide the type and duration of the penalty, and the only persons to be contacted regarding penalties are game operators.
11. General Terms of Use
General Terms of Use are a whole with these rules and they are mutually supportive.
12. Long Term Vacation, Inactive and Field Accounts
Accounts that have not been active for 7 days are considered inactive accounts. Inactive accounts that have not been entered for 28 days and are in (Ii) mode may be closed or deleted by game operators.
Accounts deemed to be field accounts can be closed or deleted by game operators.
Accounts that have been in vacation mode for more than 28 days may be excluded, closed or deleted by game operators.
Even if the player's account has been in vacation mode for a long time, logging into the game at intervals of less than 28 days is enough to avoid being excluded from vacation.
After logging into the game, there is no need to leave vacation mode and go back to vacation mode.
In the process of resignation, the required information at least 24 hours in advance will be passed as an announcement within the game. Inactive accounts will not be notified via e-mail or other communication channels before being taken out of vacation mode. The only information channel is in-game announcements.
12.1 Accounts on Vacation
Accounts taken on vacation can be suspended after a minimum of 48 hours. Accounts that want to be taken out of vacation 48 hours before can only be taken out of vacation with KM. The account can be put into vacation mode at least 24 hours after being taken out of vacation
13. Rule Change
Gaming Operators reserve the right to change the rules at any time. The rule change is announced at least 24 hours in advance. The changed rule is valid from the date of change, and violations of the rule before the rule change do not require criminal action.
14. Dark Matter Supply
Your payments for dark matter supply will be considered as support and assistance to encourage project continuity. Payments made under the name of commercial activity are not accepted. (Do not write anything in the payment description!)
Accidental payments must be reported from the game's support within 24 hours before Dark matter is spent.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt